top of page

Wojewódzki Turniej Artystyczny

 

XI edycja

wyniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x EDYCJA

W tym roku obchodziliśmy 10 jubileusz Wojewódzkiego Turnieju Artystycznego. Już po raz dziesiąty młodzież województwa  śląskiego prezentowała swój talent artystyczny.

Podczas 10 edycji  konkursu gościliśmy ponad 185 osób: 16 jurorów 32 opiekunów, 137 uczestników z 22 szkół województwa śląskiego oraz gości specjalnych i rodziców.

W konkursie złożono 28 utworów literackich,  46 prac plastycznych  i fotograficznych, zaprezentowano 47 wystąpień scenicznych (wokalne, taneczne, recytatorskie, teatralne).

Wojewódzki konkurs objęli patronatem:

Dyrektor Delegatury Gliwice Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach- Pan Jacek Tarkota.

Cech Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości W Gliwicach.

Oceną zgłoszonych uczestników zajęła się 16 -  osobowa Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą specjaliści w poszczególnych dziedzinach artystycznych,  pedagodzy i  artyści na co dzień zajmujący się sztuką.

        Turniej trwał dwa dni: podczas I etapu odbywał się przegląd wystąpień scenicznych, podczas II etapu na Gali Finałowej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz występy laureatów.

W naszym konkursie na podium nie stają tylko 3 osoby jak w innych konkursach. U nas jest znacznie większa liczba zwycięzców.

Podczas 10 WTA nagrodzono 61 laureatów.

 Na podium (I-III miejsce) stanęło 41 zwycięzców (indywidualnie  i zespołowo). Dodatkowo wyróżniono 20 osób.

WYNIKI

Za udział w 10 edycji MTMT dziękują organizatorzy:

Aleksandra Kaszowicz & Katarzyna Koprowicz

 

 

 

 

PRACE LAUREATÓW DZIESIĘCIOLECIA

POEZJA

 

Etap I

 

KATEGORIA I – AUTORSKA; szkoły ponadgimnazjalne

 

Prezentacja własnej twórczości (konkurencja dowolna); TEMAT: MARZENIE

 

Prace składane w bibliotece organizatora w  terminie do 20 listopada 2017

 

 

Konkurencje:

 

1. poetycka

 2. fotograficzna

3.  plastyczna

4. małych form literackich (opowiadania, teksty kabaretowe itp)

 

 

KATEGORIA II– AKTORSKA: szkoły ponadgimnazjalne

 

Prezentacja osób (konkurencja dowolna)

 

Wystąpienie 28 listopada 2017 od godz. 10.00

poprzedzone zgłoszeniem w terminie do 20 listopada 2017

 

konkurencje:

 

1. żywego słowa (recytacja wierszy, wypowiedź prozatorska itp.)

2. małych form teatralnych (wystąpienie aktorskie, kabaretowe itp.)

3.piosenki (śpiew, śpiew i akompaniament, gra)

4.tańca

 

Etap II

 

Obecni wszyscy uczestnicy obydwu kategorii 20 grudnia 2017 o godz. 12.00

 

 

JUBILEUSZOWA GALA  FINAŁOWA – uroczyste ogłoszenie wyników,  rozdanie dyplomów (wszystkim uczestnikom) oraz  nagród (laureatom); poczęstunek, występy gościnne 

 

REGULAMIN 

KARTA ZGŁOSZENIA AUTORA

KARTA ZGLOSZENIA AKTORA

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

ZGLOSZENIA POCZTĄ LUB MAILEM NA ADRES

aleksandrakaszowicz@interia.pl

 

INFORMACJE POD nr tel. 791-168-974; 32 231-35-76 w. 281

  • W dniach 23 listopada i 7 grudnia 2016 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym   w Gliwicach odbyła się  9 edycja Wojewódzkiego Turnieju Artystycznego pod patronatem Dyrektora Delegatury Gliwice Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach- Pana Jacka Tarkoty

  • Podczas  9 edycji  konkursu gościliśmy 197 osób: 11 jurorów, 33 opiekunów, 147 uczestników z 27 szkół województwa śląskiego oraz gości specjalnych i rodziców.                                                                                                                                                    W konkursie złożono 30 utworów literackich, 61 prac plastycznych   i fotograficznych, zaprezentowano 55 wystąpień scenicznych  (wokalnych, tanecznych, recytatorskich, teatralnych)

  • Podczas 9 WTA Nagrodzono 58 laureatów. Na podium (I-III miejsce) stanęło 24 zwycięzców (indywidualnie i zespołowo) w liczbie  37 osób. Dodatkowo wyróżniono 21 osób.

  • wyniki

 

Wszystkie filmy

Wszystkie filmy

Obejrzyj Teraz